Μέλη ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος

Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμη μας !
Ρουμελιώτης Γεώργιος

Ρουμελιώτης Γεώργιος

Πρόεδρος / Διευθυντής Εκπαίδευσης ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος

Τακτικό Μέλος

Μπενάκης Μιλτιάδης

Μπενάκης Μιλτιάδης

Αντιπρόεδρος

Τακτικό Μέλος

Συλαϊδής Στυλιανός

Συλαϊδής Στυλιανός

Γενικός Γραμματέας

Τακτικό Μέλος

Παπαδήμου Δήμητρα

Παπαδήμου Δήμητρα

Ταμίας

Τακτικό Μέλος

Γκουβίνας Πασχάλης

Γκουβίνας Πασχάλης

Αναπληρωτής Γραμματέας/ Μέλος Δ.Σ.

Τακτικό Μέλος