Υποψηφιότητες εκλογών ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος

Υποψηφιότητες εκλογών ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος

Στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος έθεσαν υποψηφιότητα οι κάτωθι:

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος

2. Συλαϊδής Στυλιανός

3. Μωϋσίδης Γρηγόριος

4. Μπενάκης Μιλτιάδης

5. Παπαδήμου Δήμητρα

6. Γκουβίνας Πασχάλης

7. Χατζιωακιμίδης Ανδρέας

8. Λαχανάς Κωνσταντίνος