Υγειονομική κάλυψη στην παραλία Αναύρου σε προπόνηση πολεμικών τεχνών από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου

Υγειονομική κάλυψη στην παραλία Αναύρου σε προπόνηση πολεμικών τεχνών από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου Υγειονομική κάλυψη στην παραλία Αναύρου σε προπόνηση πολεμικών τεχνών από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου Υγειονομική κάλυψη στην παραλία Αναύρου σε προπόνηση πολεμικών τεχνών από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου

Υγειονομική κάλυψη στην παραλία Αναύρου σε προπόνηση πολεμικών τεχνών