Υγειονομική κάλυψη στη Συναυλία της Αλκιστης Πρωτοψάλτη

Υγειονομική κάλυψη στη Συναυλία της Αλκιστης Πρωτοψάλτη Υγειονομική κάλυψη στη Συναυλία της Αλκιστης Πρωτοψάλτη

την υγειονομική κάλυψη ανέλαβε η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου στη συναυλία της Άλκιστη Πρωτοψάλτη.