Συνάντηση στον οικίσκο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης

Συνάντηση στον οικίσκο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης Συνάντηση στον οικίσκο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης

Την Ομοσπονδία ΕΟΠΠ φιλοξένησε η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στον οικίσκο της ομάδας για την συγκέντρωση των προέδρων της. Συντονισμός των ομάδων για την αντιπυρική περίοδο πυρασφάλειας 2020, αναλύσεις για τα σημεία επιτήρησης και επίβλεψης κάθε ομάδας, βελτίωση επικοινωνίας και μεραφοράς πληροφοριών μεταξύ των εθελοντών κατά την διάρκεια της δασοπροστασίας ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Το επόμενο ραντεβού έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί με τα αρμόδια όργανα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για λεπτομερή ενημέρωση.