Συνάντηση εθελοντικών φορέων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου στη Λάρισα

Συνάντηση εθελοντικών φορέων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου στη Λάρισα

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2020, παρευρέθηκε στη συνάντηση των εθελοντικών φορέων με τον Διοικητή του 1ου Πυροσβεστικού Σώματος κ. Κίτσιο Λάμπρο, την Διοικητή του 3ου Πυροσβεστικού Σώματος κα. Τσακνάκη Ολυμπία και τον Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας κ. Μπρούζα Ζήση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαϊου στην αίθουσα του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας. 

Στη συνάντηση δόθηκαν οδηγίες ενεργοποίησης και δράσης κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και επισημάνθηκε για ακόμη μια φορά η ουσιαστική συμβολή όλων των εθελοντικών ομάδων στο σημαντικό έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.