Συμβούλιο ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος

Συμβούλιο ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος

Μετά από την αποδοχή των αποτελεσμάτων τα εκλεγμένα μέλη προχώρησαν σε ψηφοφορία μεταξύ τους για την δημιουργία σώματος. Το νέο συμβούλιο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος : Ρουμελιώτης Γεώργιος 

Αντιπροεδρος : Μπενάκης Μιλτιάδης

Γενικός Γραμματέας : Συλαϊδής Στυλιανός

Ταμίας : Παπαδήμου Δήμητρα

Αναπληρωτής Γραμματέας / Μέλος : Γκουβίνας Πασχάλης

Αναπληρωματικά μέλη : Χατζηιωακειμίδης Ανδρέας, Μωυσίδης Γρηγόριος, Λαχανάς Κωσταντίνος