Κάλυψη Διεθνών Αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Κιλκίς

Κάλυψη Διεθνών Αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Κιλκίς Κάλυψη Διεθνών Αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Κιλκίς Κάλυψη Διεθνών Αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Κιλκίς Κάλυψη Διεθνών Αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Κιλκίς Κάλυψη Διεθνών Αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Κιλκίς

Οι εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Κιλκίς ανέλαβαν και κάλυψαν επιτυχώς τους Διεθνείς Αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας στις 7 και 8 Μαρτίου που πραγματοποιήθηκαν στον Λόφο Αγίου Γεωργίου Κιλκίς, με πολυάριθμες συμμετοχές, ανταποκρινόμενοι άμεσα στα περιστατικά υγειονομικού ενδιαφέροντος που προέκυψαν κατά τη διάρκεια.