Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά Και Θεσσαλονίκης στις Καταστροφες στην Ολυμπιάδα

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά Και Θεσσαλονίκης στις Καταστροφες στην Ολυμπιάδα Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά Και Θεσσαλονίκης στις Καταστροφες στην Ολυμπιάδα Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά Και Θεσσαλονίκης στις Καταστροφες στην Ολυμπιάδα

Το παρών έδωσαν οι ομάδες Θεσσαλονίκης και Παύλου Μελά στις καταστροφές απο πλημμύρες στην Ολυμπιάδα.

Το παρών έδωσαν οι ομάδες Θεσσαλονίκης και Παύλου Μελά στις καταστροφές απο πλημμύρες στην Ολυμπιάδα.