Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ  Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ  Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ  Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ  Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ

Στο 12ο ΕΠΑΛ βρέθηκαν εκπαιδευτές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης με σκοπο να ενημερώσουν καθηγητές και μαθητές σε θέματα Α' Βοηθειών.

Στο 12ο ΕΠΑΛ βρέθηκαν εκπαιδευτές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης με σκοπο να ενημερώσουν καθηγητές και μαθητές σε θέματα Α' Βοηθειών.