Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ  Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ  Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ  Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ  Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης στο 12ο ΕΠΑΛ

Στο 12ο ΕΠΑΛ βρέθηκαν εκπαιδευτές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης με σκοπο να ενημερώσουν καθηγητές και μαθητές σε θέματα Α' Βοηθειών.