Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Φθιώτιδας

Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Φθιώτιδας Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Φθιώτιδας Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Φθιώτιδας

Ο Δ/ντης ΕΚΑΒ Λαμίας Κος Θέμης Λιάσκος με την βοήθεια εξειδικευμένων διασωστών του ΕΚΑΒ, εκπαίδευσαν μέλη της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Φθιώτιδας σε αντικείμενα
1. Φορεία και χρήση αυτών
2. Triage (Διαλογή θυμάτων)
3. Τραυματίας και Πολυτραυματίας και μεταφορά
4. Αφαίρεση Κράνους
5. Αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων
6. Αιμορραγίες – Αντιμετώπιση
7. Νομοθεσία
Η εκπαίδευση ήταν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και η επόμενη προγραμματισμένη εκπαίδευση είναι για το Σάββατο 13/4/2019 στο νοσοκομείο Λαμίας.