Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών

Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών

Εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες πραγματοποιήθηκε στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λοκρών από στελέχη της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Αιγάλεω.