Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας.

Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας. Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας. Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας.

Στα πλαίσια της βασικής εκπαίδευσης των εθελοντών της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας. Το Σάββατο 6/4/2019, πραγματοποιήθηκε μάθημα με θέμα "Βασικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών και Χρήση Ασυρμάτου" εισηγητής ήταν το μέλος της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Λάρισας Κος Δεληβός.