Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης.

Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της ομάδας ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της εκπαίδευσης διάσωσης, εκπαιδεύτηκαν στην διάσωση - απεγκλωβισμό πολυτραυματια απο αυτοκίνητο.