Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Αιγάλεω

Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Αιγάλεω Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Αιγάλεω

Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης, το τμημα φυσικών καταστροφών πραγματοποίησε πρακτική στον εξοπλισμό διάσωσης στήνωντας την σκηνή, ιατρείο της ομάδας.