ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας, Μάθημα ορεινής διάσωσης

ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας, Μάθημα ορεινής διάσωσης ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας, Μάθημα ορεινής διάσωσης ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας, Μάθημα ορεινής διάσωσης ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας, Μάθημα ορεινής διάσωσης

Το Σάββατο 18/1/2020 πραγματοποιήθηκε μάθημα για το τμήμα ορεινής διάσωσης. Οι εθελοντές διασώστες ενημερώθηκαν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για τον εξοπλισμό, τους κόμπους, τις τεχνικές διάσωσης καθώς και την τήρηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε κάθε περίσταση.
Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Λάρισας ευχαριστεί θερμά τον εκπαιδευτή και πρόεδρο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά Κο Μιχαλιά Γεώργιο που με τις γνώσεις του και την εμπειρία του τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής κατάρτισης ενθαρρύνοντας τη θέληση των εθελοντών μας για δραστικές επεμβάσεις όταν και όπου απαιτηθεί.