ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΧΑΝΙΩΝ

Στον χώρο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων βρέθηκε σήμερα Πέμπτη 22/7/2021 ο Πρόεδρος ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος Γιώργος Ρουμελιώτης.

Μεταξύ των άλλων παρέδωσε εξοπλισμό στη ομάδα των Χανίων για να μπορέσουν οι εθελοντές να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επιτυχία στο έργο τους.

Τον εξοπλισμό παρέλαβε ο Πρόεδρος ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων Μάνος Βαβουράκης

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ομάδων της και θα τις στηρίζει με όσα μέσα διαθέτει για να μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ενδεχόμενο κάλεσμα από τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην προάσπιση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και την προστασία της φύσης.