Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων στην παρέλαση 25ης Μαρτίου.

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων στην παρέλαση 25ης Μαρτίου. Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων στην παρέλαση 25ης Μαρτίου. Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων στην παρέλαση 25ης Μαρτίου. Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων στην παρέλαση 25ης Μαρτίου. Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων στην παρέλαση 25ης Μαρτίου.

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων συμμετείχε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων συμμετείχε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.