Συνάντηση Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων - Καπνοπολών με ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου

logo Συνάντηση Ενωσης Επαγγελματιών περιπτερούχων με ΕΠΟΜΕΑ Βόλου

Στη συνάντηση ο Πρόεδρος των Περιπτερούχων - Καπνοπολών Κος Βασίλης Τόπας, εκ μέρους όλων των επαγγελματιών, προσέφερε στην Πρόεδρο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου, Κα Καραουλάνη Φωτεινή, το ποσό των 400,00 € με σκοπό την προμήθεια φορείου τύπου Basket, απαραίτητο και ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις διάσωσης.  Aπο την μεριά της, η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου απένειμε ευχαριστήριο έπαινο τονιζοντας την σημαντικότητα της προσφοράς.

Στη συνάντηση ο Πρόεδρος των Περιπτερούχων - Καπνοπολών Κος Βασίλης Τόπας, εκ μέρους όλων των επαγγελματιών, προσέφερε στην Πρόεδρο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου, Κα Καραουλάνη Φωτεινή, το ποσό των 400,00 € με σκοπό την προμήθεια φορείου τύπου Basket, απαραίτητο και ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις διάσωσης.  Aπο την μεριά της, η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου απένειμε ευχαριστήριο έπαινο τονιζοντας την σημαντικότητα της προσφοράς.