Τελευταία Νέα

To e-TechShop στο πλευρό των εθελοντών

Το e-TechShop αναγνωρίζοντας το έργο των εθελοντών  της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. σε θέματα προστασίας των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου, συνέδραμαν με είκοσι (20) ακουστικά για τους ασυρμάτους μας. Ο εξοπλισμός αυτός θα συνδράμει καθοριστικά στην επικοινωνία των εθελοντών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης τόσο μεταξύ των ομάδων που θα επιχειρούν στο πεδίο όσο και με το συντονιστικό κέντρο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. το οποίο επανδρώνεται επάξια από τους εθελοντές του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών.